Sävsjö Snickeri – Fönster - På Sävsjö snickeri gör vi rediga fönster. Såna som håller i generationer

Generationer av fönsterhantverk att inspireras av.

Vi hjälper dig gärna med vägledning om harmoni mellan fasad och fönster. På denna sida hittar du fönster vi gillar och gärna inspireras av.

Stilgalleri

Stil 01 Fönsterdörr Spröjs 2×0
Stil 02 Fönster Spröjs 2:1
Stil 02 Fönsterdörr Spröjs 2:1
Stil 03 Fönster Spröjs 1:0 Kryss i övre spröjsruta Tre luft
Stil 03 Fönsterdörr Spröjs 1:0 Kryss i övre spröjsruta
Stil 04 Fönster Spröjs 1:0 + 2 kryss i över spröjsruta + 0:1 i undre spröjsruta
Stil 04 Fönsterdörr Spröjs 1:0 + 2 kryss i över spröjsruta + 0:1 i undre spröjsruta
Stil 05 Fönster Spröjs 1:0 + 2 kryss i över spröjsruta + 1:a i nedre spröjsruta
Stil 05 Fönsterdörr Spröjs 1:0 + 2 kryss i över spröjsruta + 1:a i nedre spröjsruta
Stil 06 Fönster Sprjös efter ritning
Stil 06 Fönsterdörr Spröjs efter ritning
Stil 07 Fönster Spröjs 3×2 efter ritning
Stil 07 Fönsterdörr Spröjs 3×2 efter ritning
Stil 08 Fönster Spröjs efter ritning
Stil 08 fönsterdörr Spröjs efter ritning
Stil 09 Fönster Spröjs 1:0 + 1:1 i övre sprjösrutan
Stil 09 Fönsterdörr Spröjs 1:0 + 1:1 i övre spröjsrutan
Stil 10 Fönster Spröjs 1:0 + 1:1 Romb
Stil 10 Fönsterdörr + Spröjs 1:0 + 1:1 Romb
Stil 11 Fönster Spröjs 1:1 Romb
Stil 11 Fönsterdörr Spröjs 1:1 Romb
Stil 12 Fönster Spröjs 2:0 + 1:1 Romb i övre spröjsruta
Stil 12 Fönsterdörr Spröjs 2:0 + 1:1 Romb i övre spröjsruta
Stil 13 Fönster Spröjs efter ritning
Stil 13 Fönsterdörr Spröjs efter ritning
Stil 14 Fönster Spröjs efter ritning
Stil 15 Fönster Valv Fyrluft Sprös i över luft 1:0 + 0:1 i nedre spröjsruta
Stil 16 Fönster Valv Sexluft efter ritning
Stil 17 Fönster Efter ritning
Stil 18 Fönster Efter ritning
Stil 19
Stil 20
Stil 21
Stil 22