Sävsjö Snickeri – Fönster - På Sävsjö snickeri gör vi rediga fönster. Såna som håller i generationer

Sävsjö snickeri

För oss på Sävsjö snickeri handlar varje val av fönster om att skapa balans mellan harmoni och ekonomi. Det handlar om att skapa, behålla eller återskapa en fasad med harmoni mellan vägg och fönster. Och det handlar om att få en harmonisk, långsiktig ekonomisk lösning. En lösning med plats för krav på såväl design och funktion som på energi- effektivitet och underhåll.
Fönster är en av byggnadens mest utsatta delar, därför ställs höga krav på ett fönster och dess funktion. Vi på Sävsjö Snickerifabrik AB har i 90 år tillverkat både vackra och funktionella fönster efter kundernas specifika önskemål och krav. Med vår erfarenhet följer en gedigen kunskap och hantverksskicklighet, många av våra snickare har arbetat i företaget i 20-45 år. Tillsammans med den nya generationens nytänkande hittar vi lösningar på de mest komplicerade fönsterkonstruktioner för varierande typer av projekt.
Sävsjö Snickerifabrik AB tillhandahåller fönster och fönsterdörrar av trä med enkelbåge eller kopplade bågar och olika profiler avsedda för renovering och nyproduktion. Fönster och fönsterdörrar finns som icke öppningsbara samt sidhängda inåt- och utåtgående träfönster. Produkterna tillverkas efter de tekniska krav på ljud, brand, säkerhet, etcetera som ställs i det aktuella projektet. Sävsjö Snickerifabrik AB är en del av Snickarfönstret AB och TMF trä och möbel företagen vilket borgar för väl genomarbetade och utprovade lösningar på efterfrågade tekniska kravspecifikationer.
Fönster Dörrar montage och underhåll TMF.